სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci

სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci
სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci
Video Details
Duration 5m 37s
Channel GaLi GaGra
Added On 2012 December 19
Views 652476
Likes 1119
Dislikes 91
Source Youtube
Download Video
Video Description
ჯგუფი სახე HD