სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci

სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci
სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci სახე - წვიმად გადავიქეცი saxe wvimad gadaviqeci
Video Details
Duration 5m 37s
Channel GaLi GaGra
Added On 2012 December 19
Views 684820
Likes 1193
Dislikes 98
Source Youtube
Download Video
Video Description
ჯგუფი სახე HD